Въведение

Дружество „ЛъвГудФуд” ЕООД е собственик и управлява електронния магазин PuraVida.bg

Ние, „ЛъвГудФуд” ЕООД,  сме поели ангажимент да защитаваме неприкосновеността на личния живот на потребителите и приемаме много сериозно своята отговорност по отношение на защитата на техните данни. Ние ще поясним по ясен и прозрачен начин каква информация събираме и какво ще правим с тази информация.

Кой събира и обработва данните

„ЛъвГудФуд” ЕООД (наричан “ние”, “нас” в настоящите правила) е  “администратор на данните” за цялата лична информация, която се събира и използва относно клиентите на PuraVida.bg. “ЛъвГудФуд” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България в Агенцията по вписванията под ЕИК: 204471980, със седалище и адрес на управление: София, бул. Патриарх Ефтимий 31,  имейл за контакт: office@puravida.bg

Какви лични данни събираме

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, данни за контакт, данни за плащане и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт.
Ние събираме Ваши лични данни, когато се регистрирате в PuraVida.bg, правите поръчка за доставка или когато се свързвате с нас.
По-специално възможно е да събираме следните категории информация:

 1. Име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер за връзка, адрес за фактура и доставка с пощенски код;
 2. Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или приложение;
 3. Местоположението, в това число географското местоположение в реално време на Вашия компютър или устройство чрез GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес, заедно с местоположенията на източници на Wi-Fi интернет и на телекомуникационни клетки, въз основа на масово потребление, в случай че използвате характеристики, базирани на местоположение, и включите настройките на Вашето устройство и компютър за определяне на местоположението.

С каква цел използваме личните Ви данни, защо и за какъв период от време    

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

 1. Предоставяне на поръчани от Вас продукти: използваме данните Ви, за да извършим доставката на продуктите, които сте поръчали в електронния магазин PuraVida.bg;
 2. Свързване с Вас в случай на проблем с извършването на доставката или при рекламация;
 3. Административни или законови цели: използваме Вашите данни за поддръжка и развитие, както и за да отговорим при спорове или искове.
 4. Маркетинг: периодично ще се свързваме с Вас по електронен път с информация за промоционални и допълнителни продукти, като във всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ще Ви бъде предоставена възможност да посочите, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме нужда да използваме Вашите данни.

В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да установим договорни отношения с Вас като наш клиент по договор за покупко-продажба и доставка на стоки с Вас.

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини (правни основания):

 • За спазване на законово задължение (напр. за издаване на фактура);
 • За целите наши легитимни интереси (напр. за реализиране на интересите и защита на правата ни по сключен договор; за предотвратяване на измами; за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите ИТ системи);

Обработването на личните Ви данни аз цели различни и несъвместими с посочените по-горе ще извършваме само след получаване на изричното Ви съгласие.

Ние не извършваме профилиране въз основа на данните, които събираме от Вас.

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Трябва също така да вземем под внимание и периодите, през които може да бъде нужно да съхраняваме лични данни за да отговорим на оплаквания, запитвания и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

Ако престанем да се нуждаем от личните Ви данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Сигурност на Вашите лични данни

Ние осигуряваме и поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Ние прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на личните Ви данни.

Споделяне на Вашите лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни със следните трети страни за целта, описана в настоящите Правила за поверителност:

 1. Нашите доверени доставчици на куриерски услуги, чрез които извършваме доставките на закупените чрез PuraVida.bg стоки (например „Спиди“ АД) и чрез които Вие извършвате плащането на закупените стоки посредством наложен платеж или пощенски паричен превод. С тези наши партньори споделяме Вашето име, адрес и телефон и информация за фактурирането.
 2. Лица, предоставящи специализирани услуги, свързани с търговската дейност на Дружеството, или услуги по поддръжка (например ИТ специалисти, счетоводители, правни консултанти);
  Ние изискваме от горепосочените трети страни да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие със законодателството за личните данни в Република България  и ЕС.
 3. На съдебни и арбитражни органи  – в случаите, когато това е необходимо за защита на правата и легитимните интереси на Дружеството.

Други администратори нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не разполагат с това право по закон.
Ние не предоставяме лични данни в трети страни.

Бисквитки и проследяване на сайтове

Този сайт използва бисквитки, което ни позволява да подобрим услугите си към Вас и да осигурим определени функции, които могат да Ви бъдат от полза (кликнете тук за Политика за бисквитките на Ryanair). Това може да са бисквитки от медийни и рекламни партньори, които остават на Вашето устройство, след като посетите нашия уебсайт PuraVida.bg. Моля, посетете уебсайтовете на нашите партньори за повече информация относно техните правила за поверителност и за бисквитки.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се прехвърлят на твърдия диск на Вашия компютър чрез уеб браузъра Ви, позволявайки ни да разпознаем Вашия браузър и ни помагат да проследяваме посетителите в нашия уебсайт; което ни позволява да разберем по-добре продуктите и услугите, които ще са най-подходящи за Вас. Бисквитката съдържа информация за връзка с Вас, както и данни, които да ни позволят да идентифицираме Вашия компютър, когато се придвижвате из нашия уебсайт с цел да ни помогнат да завършим Вашата поръчка. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки автоматично, но, ако желаете, можете да промените съответните настройки на браузъра, за да приемате, отхвърляте или изтривате бисквитки. Разделът „помощ“ на лентата с инструменти на повечето браузъри изяснява как да настроите своя браузър да не приема нови бисквитки, как браузърът да Ви известява, когато получавате нова бисквитка, или как да откажете да приемате всички бисквитки. Ако решите да промените тези настройки е възможно да установите, че някои функции и характеристики не работят според очакванията. Бисквитките, които използваме, не улавят никакви данни, които се съхраняват на Вашите компютри.

За да научите повече за бисквитките и как да спрете инсталирането на бисквитки, посетете следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org.

Ние използваме проследяващ софтуер за отчитане модели за трафика на потребители и използване на уебсайта, който ни помага да разработим дизайна и оформлението на уебсайта. Този софтуер не ни позволява да събираме никакви лични данни на посетелите на уебсайта.

Вашите права за защита на данните    

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.         
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни (познато по принцип като „правото да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. В случаите, в които сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.
 • Право на жалба. Вие имате право да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.

Ако желаете да упражните някое от тези права, молим да се свържете с нас на имейл адрес office [at] puravida.bg

Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче възможно е да начислим такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или прекомерна. В противен случай при подобни обстоятелства е възможно да откажем да изпълним заявката.

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Промени в Правила за поверителност

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.