Условия за ползване

Oбщи условия за използване на уебсайт и е-магазин www.puravida.bg

Драги клиенти, моля прочетете и се запознайте с настоящите Условия за обслужване на магазин Пура Вида.

Общите условия могат да бъдат променени по всяко време, чрез актуализиране на настоящия сайт. Тези промени влизат незабавно и за задължителни за всички потребители.

 1. Общи условия

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между магазин PuraVida.bg (магазин) и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от PuraVida.bg. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на PuraVida.bg, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване. 

PuraVida.bg е регистрирана търговска марка на „ЛъвГудФуд” ЕООД.

“ЛъвГудФуд” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

София, бул. Патриарх Ефтимии 31

ЕИК: 204471980;  ДДС номер: BG204471980

 1. За поверителността на вашите данни

PuraVida.bg обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че PuraVida.bg има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни: 

– име и фамилия

– емайл

– телефон за връзка

– адрес за фактура и доставка

– пощенски код

 • При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Puravida.bg за данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Puravida.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя

В последствие имате възможност да коригирате тези данни от Вашия личен профил.

Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване качеството на обслужването от PuraVida.bg. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

Вашият потребителският профил може да бъде изтрит от системата на PuraVida.bg заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.

 1. Поръчката

Всяка поръчка на продукт или услуга през системата на PuraVida.bg е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчки приемаме 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. След приключване на поръчката ще получите потвърждение на същата информация чрез емайл или телефонно обаждане. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите от Вашия личен профил.

Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

 1. Цените

Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка, за която можете да получите информация  в процеса на поръчка. Цените на продукти с отстъпки за количества от типа на „Цена при поръчка на x броя“ са валидни само за онлайн поръчка от съответното количество.

 1. Проблеми при изпълнение на поръчката

Въпреки че се стремим да изпълняваме всички поръчки с точност, изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 

 • Правим всичко възможно да разполагаме с наличност и да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок по телефон или с email съобщение
 • Избрали сте „Плащане с карта“, “По банков път” или с Кредитна Карта, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.
 • Посочили сте грешни или непълни данни за доставка –  имена, адрес, телефон, пощенски код.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по вина на PuraVida.bg (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), Вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с Вас. При повторен опит и  неуспешно доставяне поради някои от горепосочените причини, се начислява глоба 10% от стойността на поръчката.

 1. Плащане

Поръчките се заплащат по Ваш избор, по един от методите, посочени в е-магазина. При избор на метод за плащане, различен от наложен платеж, Вие изразявате съгласието си да заплатите цената на Вашата поръчка авансово на посочената от нас банкова сметка.

Предлагаме 2 начина за плащане:

 1. Плащане при доставка: при получаване на поръчката, плащате на куриера.
 2. Плащане по банков път.
 3. Плащане в процеса на поръчката чрез виртуален ПОС терминал.

Важно:  Въведохме нов начин на плащане ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД / съгл. сключен договор със СПИДИ АД за извършване на услугата

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиента получава  документ от СПИДИ АД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

По долу прилагаме нормативните основания въз основа на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен кредит:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)

 1. Доставка и получаване на продуктите
 • С изпращането на потвърждение за поръчка, Вие се съгласявате да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.
 • Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код и допълнителни инструкции.
 • Puravida.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
 • Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения. 
 • Puravida.bg си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.
 1. Отказ от поръчка, връщане и рекламации

Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката отразена в документа за предаване от куриера, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в не нарушен търговски вид. Всички разходи за връщане на стоката в този случай са за сметка на клиента. При получаване на пратката, стоката може да се отвори и провери. Ако предадената стока е с повредена опаковка, замяната и връщането на стоката се осъществяват за наша сметка.

Изключения: Рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възтановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30(тридесет) дни от връщането.
При извършено плащане чрез виртуалният ПОС терминал, възтановяването на стойността, ще стане по същата сметка, от която е направено плащането в рамките на няколко дни – съгласно условията на банката наредител.

 1. Рекламации и въпроси към нас

Моля, свържете се с нас на телефон +359 898666679 за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуктите или услугите, предоставяни от PuraVida.bg

 1. Спорове. Алтернативно решаване на спорове

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

 1. Съдържание и авторски права

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от PuraVida.bg и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.  Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или,  който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на PuraVida.bg или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях. 

 1. За продуктите

Информацията и продуктите на този сайт не е предназначена за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.

 1. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от PuraVida.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация: 

 • името и адреса ни – „Лъв Гуф Фуд Ко“ ЕООД , гр.София, бул. Патриарх Ефтимий 31, BG204471980
 • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт 
 • цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 
 • стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите при поръчка. 
 • начините за Доставка са описани подробно в секцията Доставки.